نگاهی عمیق به تقویم سررسیدش
فهمید وقت تفریح سررسیده

سردرگم تو کوچه ها سرگردون
کاش میشد خدا قدیمارو برگردونه

گذشته های که تو زمان حال مرده
جونی که تو چشماش یه فرد سالخورده

و اون قربانی من که حالا تقریبا باختم
از آدمای اطرافم اهریمن ساختم

از پدر مادر هیچ خیری وقتی من نبینم
انتظار داری دیگرانو اهریمن نبینم؟

عشقو از کجا ببینم من با دوتا چشمت
از پدر مادری که میخوان جدا بشن؟

به ما که رسید دنیا دهن باز کرد
دردو ریخت رو سرمو منو برانداز کرد

من تو دلم از شما داشت تصویر باهم
تیکه پاره شدم از اون تصمیم نا حل

وقتی دنیا اینو میخواد که مخصوصا بسوزم
چیکار کنم دلمو با نخ سوزن بدوزم؟

این دفعه من که شمارو نصیحت میکنم
من یه مردم که دارم دایما وصیعت میکنم

یه بار هم دنیارو از نگاه من ببینید
یه بار هم شده پای صدای من بشینید

بیاین به خاطر من یه راه حل بچینیم
بیاین دستامونو در کنار هم بگیریم

یه بار!

دنیارو از نگاه من ببینید

یه بار!

پای صدای من بشینید

بیاین به خاطر هم یه راه حل بچینیم
بیاین دستامونو در کنار هم بگیریم

میخوام بدونم شما چه کاری برام کردین؟
بجز این که فردای منو خراب کردین

نمیخوام برم پی موادو خلاف سنگین
ولی به خدا یه خط صاف نوار مغزیم

نه ناله نه دادو هوار نداره تاثیر
دوای شبای تباهم تمام مستی

منو یادتون رفته خیلی هواس پرتین
امیده منو شما نقشه بر آب کردین

من دیوانه وار تشنه ی نوازشم
نمیخوام منو دعا کنید تو نمازشب

تو خواسته هامو ، همه ی نیازارو دیدی
بگو جواب این فرزند بی آزارو میدی؟

بابا تو بت منی ، یعنی تو خود منی
حال میکنم وقتی میبینم دوره همیم

بدونه شما تنها و دریغ از یه دوست به خودم میگم که تو آتیش حقیقت بسوز

یه بار هم دنیارو از نگاه من ببینید
یه بار هم شده پای صدای من بشینید

بیاین به خاطر من یه راه حل بچینیم
بیاین دستامونو در کنار هم بگیریم

یه بار!

دنیارو از نگاه من ببینید

یه بار!

پای صدای من بشینید

بیاین به خاطر هم یه راه حل بچینیم
بیاین دستامونو در کنار هم بگیریم

خیلی وقته این سوال توی مغزمه از قدیم

چرا؟
چرا رفتی تو اون محضر لعنتی

سوال که نه کلی عقده تومه
توی شبای تنهای مثل جغده شومه

من یه جون ضعیفم دلم بی طاقته هنوز
چرا اینجام وقتی نداشتین لیاقت منو؟

باشه بالا سر منم یکی هست ببین
منو از خدا گرفتی میخوای به کی پس بدی؟

این جماعت گرگ، این امانت توست
ما در این ثمره بیداری شبانت خوش

چقدر کنار دیگران بخوام رازداری کنم؟
چقدر من تو دستای شما پاس کاری شدم

چقدر…

از ترس بعد جدای توهم بگیرم

چقدر…

دیگران منو به چشم ترحم ببینند

منو ببین یه بیمارم ، یه بی تاب ، یه غریب ، بچه نیستم واسه گریه هام یه تیتاب بخرید

مادر تو قصه ها بودن واسه ما دوای درد
آخرش میمردن همه ی آدمای بد

با طلاق شما منم میشم آدم بده
بیا خوبی کنو بد بودنو یادم نده